دفتر فرودگاه : 021-51005252 | دفتر مرکزی تهران : 021-88851005 شنبه تا چهارشنبه __ 8 الی 17:30
حیوانات خانگی

حیوانات خانگی

تماس با ما

حیوانات زنده بر اساس شرایط مندرج در کتاب مقررات حیوانات زنده یاتا پذیرش می شوند. شرایط خاص و ویژگی منحصر به فرد هر حیوان دارای قوانین و محدودیت های خاص خود می باشد که شرایط و فضای مخصوص به خود را لازم دارد. از آن جمله می توان به نوع هواپیما، دمای مورد نیاز و قفس مخصوص هر حیوان اشاره کرد. در صورتی که حیوان باردار بوده و یا در طول 48 ساعت گذشته زایمان نموده است باید هنگام پذیرش به آن اشاره کرد.

اسناد و مدارک گواهی بهداشت و گواهی واکسن هاری  برای حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه ،قبل از ارسال حیوان ضروری می باشد. ماهی و پرنده شرایط ویژه جداگانه ای خواهد داشت.قفس هر حیوان باید محکم و تمیزودارای منافذ کافی برای جریان هوا باشد ومانع از نشت مایعات شود.همچنین داشتن فضای کافی برای نشستن ایستادن و یا گردش حیوان الزامی است.

جهت آشنایی با قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی به عنوان همراه مسافر و یا فریت غیر تجاری به قسمت راهنما مراجه نمایید.

حیوانات زنده بر اساس شرایط مندرج در کتاب مقررات حیوانات زنده یاتا پذیرش می شوند. شرایط خاص و ویژگی منحصر به فرد هر حیوان دارای قوانین و محدودیت های خاص خود می باشد که شرایط و فضای مخصوص به خود را لازم دارد. از آن جمله می توان به نوع هواپیما، دمای مورد نیاز و قفس مخصوص هر حیوان اشاره کرد. در صورتی که حیوان باردار بوده و یا در طول 48 ساعت گذشته زایمان نموده است باید هنگام پذیرش به آن اشاره کرد.

اسناد و مدارک گواهی بهداشت و گواهی واکسن هاری  برای حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه ،قبل از ارسال حیوان ضروری می باشد. ماهی و پرنده شرایط ویژه جداگانه ای خواهد داشت.قفس هر حیوان باید محکم و تمیزودارای منافذ کافی برای جریان هوا باشد ومانع از نشت مایعات شود.همچنین داشتن فضای کافی برای نشستن ایستادن و یا گردش حیوان الزامی است.

جهت آشنایی با قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی به عنوان همراه مسافر و یا فریت غیر تجاری به قسمت راهنما مراجه نمایید.

ارسال بار مسافری