دفتر فرودگاه : 021-51005252 | دفتر مرکزی تهران : 021-88851005 شنبه تا چهارشنبه __ 8 الی 17:30
کالای خطرناک

کالای خطرناک

تماس با ما

حمل مواد خطرناک (آتشزا ) و بسته بندی آنها از موضوعاتی می باشد که به لحاظ اهمیت آن ، چه ازنظر ایمنی درنگهداری و انبار داری و حمل ونقل و چه از نظر بقای کیفیت محصول در سطح جهان مستلزم توجه ودقت بسیاری می باشد و مراجع قانونگذار معتبر بین المللی در خصوص چگونگی بسته بندی و حمل ونقل آن قواعد و مقرراتی را تدوین و ارائه نموده اند که شرکت اطلس کارگو با بهره گیری از نیروی متخصص در بخش بسته بندی و حمل انواع کالای خطرناک ،این خدمات را ارائه نموده و بدین وسیله به سلامت رسیدن کالای شما با رعایت قوانین بین المللی در مورد حمل کالای خطرناک تضمین می گردد.این کالاها در 9 گروه طبقه بندی می شوند:

 • مواد منفجره

 • گازهای قابل اشتعال

 • مایعات قابل اشتعال

 • اجسام قابل اشتعال

 • مواد اکسیدکننده

 • مواد مسری

 • اسیدها

 • مواد رادیواکتیو

 • مواد متفرقه دیگر مانند مغناطیس- باطری- محصولات پلیمری- یخ خشک

حمل کالای خطر ناک مستلزم رعایت موارد زیر میباشد:

 • استفاده از ظرف مناسب و مطابق با استاندارد بین المللی

 • رعایت کامل محدودیت مقدار در هر بسته

 • رعایت دستورالعمل های بسته بندی

 • استفاده از مواد نشت گیر و جاذب

 • علامت گذاری و برچسب گذاری سطوح خارجی بسته ها

 • تهیه کردن اسناد و مدارک مورد نیاز

 • جداسازی کالاهای خطرناک ناسازگار

 • برای انجام مشاوره و طرح هرگونه سوال با کارشناسان شرکت ما تماس بگیرید


حمل کالای خطر ناک مستلزم رعایت موارد زیر میباشد:

استفاده از ظرف مناسب و مطابق با استاندارد بین المللی

رعایت کامل محدودیت مقدار در هر بسته

رعایت دستورالعمل های بسته بندی

استفاده از مواد نشت گیر و جاذب

علامت گذاری و برچسب گذاری سطوح خارجی بسته ها

تهیه کردن اسناد و مدارک مورد نیاز

جداسازی کالاهای خطرناک ناسازگار

برای انجام مشاوره و طرح هرگونه سوال با کارشناسان شرکت ما تماس بگیرید

ارسال بار تجاری